Over ons

Binnen onze fotoclub zijn twee themagroepen actief. Beide richten zich op macrofotografie. Zij organiseren ook eigen bijeenkomsten, waarin zij fotograferen en hun kennis en vaardigheid met betrekking tot macrofotografie vergroten.
Op de pagina “Foto’s” vindt u links naar foto’s van themagroepen, exposities en excursies.

Themagroepen
Macrofotografie groep 1:
Deelnemers: D. van Dijk, K. van den Heuvel, B. Bloemers, R. Lammers, en E. Verhoeven.
Macrofotografie groep 2:
E. van de Kam, M. van de Kam,  M. van Someren, J. Maas, R. van Hoof, P. Scheepers en M. Trapman.

BESTUUR
Monty Trapman, voorzitter (E: voorzitter@fcobjectief.nl, M: 06 21 62 48 10.
Rini van Hoof, secretaris, T: 0492 466 061.
Marja van Someren, penningmeester
Marjon Bouw, bestuurslid

PRIVACY
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden.
Het bestuur houdt (uiteraard) een ledenlijst bij met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens worden -na instemming van elk van de leden- uitsluitend gebruikt voor communicatie met de leden met betrekking tot aangelegenheden, betrekking hebbend op de vereniging.

COPYRIGHT
Het copyright van de website ligt bij Fotoclub Objectief.
Het copyright van de foto’s, gepubliceerd op de website van Fotoclub Objectief, ligt bij de maker van de foto’s.
Downloaden en zonder toestemming van de maker gebruikmaken -in welke vorm dan ook- is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

KvK
Fotoclub Objectief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40240185

CREDITS
Onze website wordt op voortreffelijke wijze gehost en ondersteund door Syan b.v.