Over ons


Op de pagina “Foto’s” vindt u links naar foto’s van themagroepen, exposities en excursies.

BESTUUR
Erik van Mourik, voorzitter (E: voorzitter@fcobjectief.nl, M: 06 14 06 97 18).
Gert Jan van Sluijs, secretaris, (E: secretaris@fcobjectief.nl, M: 06 27 11 75 48).
Marja van Someren, penningmeester
Tonny van den Eijnde, bestuurslid
Mayke Vermulst, bestuurslid

PRIVACY
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden.
Het bestuur houdt (uiteraard) een ledenlijst bij met naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze gegevens worden -na instemming van elk van de leden- uitsluitend gebruikt voor communicatie met de leden met betrekking tot aangelegenheden, betrekking hebbend op de vereniging.

COPYRIGHT
Het copyright van de website ligt bij Fotoclub Objectief.
Het copyright van de foto’s, gepubliceerd op de website van Fotoclub Objectief, ligt bij de maker van de foto’s.
Downloaden en zonder toestemming van de maker gebruikmaken -in welke vorm dan ook- is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

KvK
Fotoclub Objectief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40240185

CREDITS
Onze website wordt op voortreffelijke wijze gehost en ondersteund door Syan b.v.